Joanna Rostek – Poland

Caption
Rybnik; Polska; 26 października 2018 r. - Joanna Rostek; emerytowana projektantka z Rybnika; Polska. Joanna mieszkała w Rybniku przez całe życie. Widząc; że jej wnuki cierpią na choroby układu oddechowego; postanowiła walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Rybniku; ale zwykła przypisywać problem tylko niskiej jakości węgla spalanego w domach. Jest zszokowana wpływem na zdrowie elektrowni węglowej w Rybniku.Cezary Kowalski / Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Rybnik; Poland; 26 October 2018. - Joanna Rostek; retired designer from Rybnik; Poland. Joanna lived in Rybnik all her life. Seeing that her grandchildren suffer from respiratory diseases; she decided to fight against air pollution in Rybnik; but she used to attribute the problem only to the poor quality of coal burned at home. She is shocked by the impact on the health of the Rybnik coal-fired power plant. Cezary Kowalski / Workshop for All Beings
Credit
Czarek Kowalski / Europe Beyond Coal
Date taken
26 Oct 2018